[] [website bouwen] [Ja&o]
[Ja&o]
[Ja&o]
[Ja&o]
[Ja&o]
[]
[]

  J·a&o

Vervoer

advies & ondersteuning opslag en vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer, van gevaarlijke stoffen, is een complexe materie.

Niet alleen het ADR maar ook andere wetten en regels zijn hierbij van toepassing.

Ook bij controles van een bevoegd gezag kan het nuttig zijn om een externe adviseur te kunnen raadplegen.

Maar ook voor het controleren van uw eigen situatie en het maken van het jaarverslag kan het handig zijn om deze kennis extern te halen.